Ongewone erfgoed


De ijskelder van Fisenne:

 

Naast de ijskelders van de kastelen (deze vertegenwoordigen 85 % van de ijskelders met natuurlijk ijs in Wallonïe), verschenen op het einde van de 17de eeuw ook ijskelders voor specifiek gebruik: ziekenhuizen, hoeven, slagerijen, brouwerijen of melkfabrieken.

De ijskelder van Fisenne werd gebouwd in 1910 voor de melkfabriek van Soy. In de zomer liet men er de room afkoelen.

Ze werd opgericht in steen onder een bakstenen gewelf.

De isolering werd verzekerd door drie opeenvolgende deuren en een dikke laag houtzaagsel van 80 cm.

 

Nu is de ijskelder omgebouwd tot een schuilplaats geschikt voor vleermuizen.Het hulzenbos van Hazeilles:

 

Hazeilles bezit een gigantisch hulzenbos waar de hulststruiken over een dertigtal aren de afmeting van een grote boom hebben aangenomen.

 

Het hulzenbos telt bomen die twee- tot driehonderd jaar oud zijn. Sommige van deze bomen overschrijden de 15 meter en hun diameter op 1.50 m van de grond bereikt 95 cm tot 1.15 m en zelfs 1.50 m.

De site staat sinds 1992 op de monumentenlijst.

 

Ze is afgesloten en niet toegankelijk voor bezoekers, maar is wel zichtbaar vanaf de weg.ROYAL SYNDICAT D'INITIATIVE D'EREZEE

Rue du Pont d'Erezée, 1 a

6997 EREZEE

T : 086/47.73.01

si.erezee@skynet.be

www.erezee-info.be

Notre bureau se trouve dans le bâtiment

de la gare du Tramway touristique de l'Aisne.


Ons kantoor is gevestigd in het gebouw

van Toeristische Tram van de Aisne station.

HORAIRES :

Lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

ATTENTION fermé le jeudi !

Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h.

OPENINGSUREN:

Maandag tot vrijdag :

van 9u. tot 12u. en van 13.30u. tot 16u.

LET OP gesloten op donderdag!

Zaterdag: van 10u. tot 12.30u. en van 14u. tot 16u.